Agentrapport September/Oktober 2018

Tuesday, October 23, 2018 - 12:02

Så kallade digitala bordeller är idag ett stort problem då de utgör betydelsefulla plattformar för sexuell exploatering. En artikel som kortfattat redogör för genomförda insatser i USA, i syfte att komma åt fenomenet, finns uppe på RealStars.eu. Texten är bland annat baserad på rapporten De digitala bordellerna, publicerad av RealStars och tidningen Faktum i mars 2018. Fenomenet uppmärksammades också genom ett seminarium, även det ett samarbete mellan RealStars och Faktum, på Clarion Hotel Post i Göteborg under mars 2018. Medverkande diskuterade då hur de digitala bordellerna kan stoppas.I samband med detta ser vi tillbaka på våren och uppmärksammar hur USA på juridisk väg valt att besvara frågan genom en nyligen införd lag. Lagen kriminaliserar digitala plattformar som medvetet assisterar, stödjer eller förenklar trafficking i sexuella ändamål. Vi ser det som mycket viktigt att företag hålls ansvariga för ekonomiskt utnyttjande av sexuell exploatering. Kritik som riktats mot den nya lagen menar dock bland annat att den skulle förflytta verksamheten till delar av nätet som är ännu svårare för rättssystemet att komma åt. Oron gentemot lagen är ett tydligt exempel på att frågan om hur de digitala bordellerna kan stoppas måste besvaras på flera fronter, gällande både konkreta insatser och att påverka attityder.

 

Här kan du läsa hela artikeln: https://realstars.eu/digitala-bordeller-och-dar-usa-i-taten-for-att-komma-at-internetsidor/