Fakta om kränkande fotografering

Den nya lagen Kränkande fotografering togs i kraft 1 juli 2013. Den innebär att den som olovligen tar en bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Källa: Brottsbalk (1962:700)