FAKTA OM SEXKÖPARE

Vilka är det då som köper sex? Och varför gör de det? Man kan grovt dela upp förövarna i olika grupper:

Allkonsumenterna köper sex för att bekräfta sitt mansideal; en konservativ, affärsmässig machobild.

Relationsundvikarna är män som undviker att fastna med en specifik partner.

Kompletteringsköparna upplever inte att de får sina sexuella behov och önskningar tillgodosedda i sin relation.

Relationssökarna har en längtan efter gemenskap och sex med en partner, men saknar förmågan att upprätthålla en “normal” relation.

De refuserade är män med så låg självkänsla att de inte vågar försöka bygga upp en riktig relation med en partner.

Källa: Sandell, G. (Red.). (1996). Könsköparna: varför går män egentligen till prostituerade? Djupanalys av män som köper sex . Stockholm: Natur och kultur