FAKTA OM SEXUELL EXPLOATERING

Sverige var först med en sexköpslag som var unik när den kom 1999. Det är inte olagligt att sälja sex, men det är förbjudet att köpa sex. Den som köper sex kan dömas till böter eller fängelsestraff upp till ett år. Sexköpet behöver inte handla om pengar. Det kan lika gärna handla om annan typ av ersättning som alkohol, droger, kläder eller andra värdefulla saker. Ett viktigt skäl till att Sverige valde att skapa lagen är att personer i prostitution är väldigt utsatta. En överväldigande majoritet av de som prostitueras drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på lik linje som krigsveteraner och personer som utsatts för tortyr.

Fler länder har nu följt efter Sverige med en sexköpslag, nyligen fick Frankrike som straffar köpare men inte säljare och sedan tidigare har även Norge, Island och  NordIrland en sexköpslag. Även Europaparlamentet  slog fast 2014 att sexköpslagen är det effektivaste sättet att bekämpa prostitution och människohandel genom att kriminalisera köparna (Honeyball resolutionen). 

Enligt senaste kartläggningen har 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv köpt sexuella tjänster. 0,8 procent av svenska män köpte sexuella tjänster under 2014.

Källa: Prostitutionen i Sverige, Länsstyrelsen 2014

Koppleri är att främja eller tvinga någon att bli sexuellt utnyttjad av någon annan gentemot pengar eller annan ersättning. Straffet är fängelse mellan två och åtta år.

Trafficking, eller människohandel, är precis som det låter: handel med människor. Det handlar om att någon har tvingats, lurats eller hotats i syfte att utnyttjas på olika sätt. I FN:s Trafficking-protokoll betraktas en person som offer för människohandel när någon missbrukat hennes ställnings sårbarhet i syfte att utnyttja personen exempelvis för sexuella ändamål. Straffet är fängelse mellan två och tio år.